Om föräldrakooperativ

Vad är ett föräldrakooperativ?

Österåkers montessori är ett föräldrakooperativ som drivs som en ekonomisk förening. Alla föräldrar som har barn på Österåkers montessori är medlemmar i föreningen och är, genom en vald styrelse, arbetsgivare till förskolans anställda. Rektorn är förskolechef.

Läs mer om styrelsens arbete här

Varför föräldrakooperativ?

Våra förskolor tar inte ut någon vinst. Det innebär att alla ekonomiska resurser går tillbaka till verksamheten. De arbetsuppgifter som föräldrarna hjälps åt med minskar kostnaderna för den dagliga driften av verksamheten. Det gör att förskolorna exempelvis kan ha en högre personaltäthet än många andra förskolor och att personalen kan fokusera på den pedagogiska utvecklingen.

Som medlem i kooperativet får du som förälder möjlighet att få inblick och inflytande i förskolans verksamhet och att påverka dess utformning. Du får dessutom möjlighet att ingå i en gemenskap med andra föräldrar.

Vad förväntas av mig som förälder?

Som del av föräldrakooperativet förväntas du som förälder att bidra med insatser för att förskolans verksamhet ska fungera. Det kan exempelvis handla om städning av lokalerna eller att underhålla gården genom snöskottning och gräsklippning. Du deltar i medlemsmöten två gånger per termin och på föreningens stämma en gång per år.

Ansvarsgrupper

Som förälder är du även del någon av de grupper som ansvarar för olika sysslor på förskolan. De grupper som finns idag är:

  • Fixargruppen
  • Drift- och underhållsgruppen
  • Hantverksgruppen
  • Faddergruppen
  • Trivselgruppen