Styrelsen

Föräldrakooperativet Österåkers Montessori är en ekonomisk förening som drivs av en styrelse vars medlemmar utgörs av vårdnadshavare från samtliga förskolor. Styrelsemedlemmarna väljs för två år i taget av föreningsstämman, men undantag för ordförandeposten som väljs för ett år i taget.  Styrelsen representeras av ordföranden och utskott med olika ansvarsområden: ekonomi, fastighet, information, personal och kansli. Varje utskott har 1-2 ledamöter med suppleanter. Styrelsen träffas en gång i månaden tillsammans med representant från personalgruppen.

Att delta i styrelsearbetet innebär att du som förälder/vårdnadshavare kan vara med och påverka förskolans drift och utveckling. Medlemmarna besitter olika kompetenser och det är mycket uppskattat att vara med och bidra.

Ordförande: Andrea Castrillon
E-post: ordforande@osterakersmontessori.se
Vice Ordförande: Anders Nielsen
E-post: viceordforande@osterakersmontessori.se

Personalutskottet:
Helle Aagard
Telefon: 070-2327360
E-post: personal@osterakersmontessori.se

Melina Theodorou Arapoglou
Telefon: 070-6663168 E-post: personal@osterakersmontessori.se

Informationsutskottet:
Ylva Mattsson Kuylenstjerna
E-post: information@osterakersmontessori.se

Ekonomiutskottet:
Therese Wahlström
Telefon: 070-4921284
E-post: ekonomi@osterakersmontessori.se

Fastighetsutskottet:
Omid Rostam Khesal
Telefon: 0723939339
E-post:fastighet@osterakersmontessori.se

Kansliutskottet:
Rebecca Wetterling
Telefon: 070-2266039
E-post: kansli@osterakersmontessori.se
 
Personalrepresentant:
Tove Wallenius (Neptunus)
E.post: enhetschef.neptunus@osterakersmontessori.se
Stephanie Ahlström (Aquarius)
E-post: enhetschef.aquarius@osterakersmontessori.se
Lina Möller (Octupus)
E-post: enhetschef.octopus@osterakersmontessori.se
Rektor
Camilla Nejdhammar
E-post: rektor@osterakersmontessori.se