Styrelsen

Föräldrakooperativet Österåkers Montessori är en ekonomisk förening som drivs av en styrelse vars medlemmar utgörs av vårdnadshavare från samtliga förskolor. Styrelsemedlemmarna väljs för två år i taget av föreningsstämman, men undantag för ordförandeposten som väljs för ett år i taget.  Styrelsen representeras av ordföranden och utskott med olika ansvarsområden: ekonomi, fastighet, information, personal och kansli. Varje utskott har 1-2 ledamöter med suppleanter. Styrelsen träffas en gång i månaden tillsammans med representant från personalgruppen.

Att delta i styrelsearbetet innebär att du som förälder/vårdnadshavare kan vara med och påverka förskolans drift och utveckling. Medlemmarna besitter olika kompetenser och det är mycket uppskattat att vara med och bidra.

Ordförande:
Andrea Castrillon

Vice Ordförande:
Monique Stark

Personalutskottet:
Anna Wallgård
Helle Aagard
Johanna Gasslander

Informationsutskottet:
Fabio Paes Pedro

Ekonomiutskottet:
Cornelius Raapke-Eckert

Fastighetsutskottet:

Kansliutskottet:
Karolin Thunman

Personalrepresentant:
Tove Wallenius (Neptunus)

Stephanie Ahlström (Aquarius)

Lina Möller (Octupus)

Rektor:
Camilla Nejdhammar